fem personer runt ett bor i kontorsmiljö

Studieområde:

Nystartade företag 2023

Antalet nystartade företag 2023 minskade med 11 procent jämfört med 2022, från
73 182 nya företag 2022 till 65 050 nya företag 2023. Nyföretagandet minskade även 2022 med 7 procent, efter två år av ökat nyföretagande. Flest nya företag 2023 startades i branschen juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet, följt av detaljhandel utom med motorfordon och bygg och anläggning.

Minskat nyföretagande inom branscher och i län

Under 2023 minskade nyföretagandet inom de flesta branscher jämfört med föregående år. Störst minskning skedde inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet (26 procent), bygg och anläggning (19 procent) samt juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet (15 procent). Störst ökning av antalet nystartade företag skedde inom reklam och marknadsföring (6 procent) och handel med samt reparation av motorfordon (3 procent).

Antalet nystartade företag minskade i samtliga län 2023 jämfört med 2022. Störst procentuell förändring skedde i Norrbottens län. De tre storstadslänen Stockholms, Västra Götalands och Skåne län stod för knappt 61 procent av nyföretagandet. Men även här minskade antalet nystartade företag med 12 procent, 9 procent respektive 12 procent jämfört med 2022.

Bolagsform och företagsledning

50 procent av samtliga nystartade företag 2023 startades som aktiebolag, 48 procent som enskilda näringsidkare och 2 procent som handels- eller kommanditbolag, ekonomiska föreningar eller annan bolagsform.

33 procent av de nystartade företagen 2023 leddes av kvinnor och 67 procent leddes av män. Jämfört med 2022 minskade antalet nya företag ledda av kvinnor med 6 procent. Antalet nya företag som leddes av män minskade med 11 procent.

35 procent av alla nystartade företag 2023 leddes av personer med utländsk härkomst. Totalt sett minskade antalet nya företag ledda av personer med utländsk härkomst med 5 procent jämfört med 2022. Antalet nya företag ledda av personer med svensk härkomst minskade med 13 procent.

Flertalet av de nystartade företagen 2023 (51 procent) leddes av personer i åldern 31–50 år. 26 procent leddes av personer 30 år eller yngre och 23 procent av personer 51 år eller äldre. Jämfört med 2022 var detta en minskning med 10 procent, 6 procent respektive 10 procent.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua