Publicerad 08 oktober 2015

Hänt i världen hösten 2015

– Forskning och innovation i prioriterade sjukdomsområden

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklings­mönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges tillväxt. Underlaget är framtaget av Tillväxtanalys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stockholm och USA. I rapporteringen ingår också en beskrivning av utvecklingen i Sydkorea och i utvalda europeiska länder.

Den här rapporten undersöker i vilken utsträckning och på vilket sätt andra länder priorite­rar satsningar på forskning och innovation inom särskilda sjukdomsområden samt hur dessa satsningar avspeglar sig i utvärderingar och upptag av nya produkter i hälso- och sjukvården. Utblicken visar att samtliga av Tillväxtanalys bevakningsländer prioriterar satsningar på forskning och innovation inom vissa sjukdomsområden. Framförallt handlar det om satsningar för att stävja utvecklingen av kroniska vällevnadssjukdomar såsom cancer, diabetes, hjärtsjukdomar och fetma då dessa sjukdomsområden driver upp länders utgifter för hälso- och sjukvård. I vissa fall har dessa satsningar även inneburit föränd­ringar av processerna för utvärdering och upptag av nya produkter i hälso- och sjukvården.  

Titel
Hänt i världen hösten 2015 – Forskning och innovation i prioriterade sjukdomsområden

Serienummer
Svar direkt 2015:19

Diarienummer
2015/067

Ladda ner rapportenPDF