Test Bred sida

Från och med 2018 redovisar en rapport Tillväxtanalys resultat, slutsatser och rekommendationer från en genomlysning av en frågeställning som är relevant för tillväxtpolitikens utveckling och/eller genomförande – ett ramprojekt.