Uppdraget att producera statistik om grundläggande betaltjänster flyttade till Tillväxtverket den 1 januari 2017. Tillväxtanalys producerar därför inte längre denna statistik. 

Statistik om grundläggande betaltjänster

Tillväxtanalys hade 2013–2016 regeringens uppdrag att administrera och utveckla en databas för att kunna följa och stödja utvecklingen av grundläggande betaltjänster. I uppdraget ingick även att producera statistik över kontanthantering och betaltjänster samt att se till att den finns tillgänglig för landets regionala företrädare.

Grundläggande betaltjänster