Forskning och utveckling i internationella företag

Statistiken belyser omfattningen och förändringen av den forskning och utveckling (FoU) som bedrivs i Sverige och utomlands av de 20–30 största svenskägda koncernerna. Statistiken belyser även samtliga internationella företags FoU i Sverige.

Vartannat år publicerar vi en rapport där redovisar resultatet av två enkätstudier och . Den ena omfattar cirka 20 stora svenskägda koncerner i Sverige och utomlands. Den andra omfattar cirka 15 utlandsägda koncerner som tidigare varit svenskägda. tidigare svenska, koncerners FoU-verksamhet i Sverige. Dessutom samkörs Tillväxtanalys statistik över internationella företag med SCB:s statistik om FoU. Redovisningen omfattar uppgifter om utgifter för FoU samt antal anställda (årsverken) inom FoU-verksamhet och publiceras av Tillväxtanalys vartannat år.

Sveriges officiella statistik

Forskning och utveckling i internationella företag

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev