Utländska företag

Statistiken visar omfattningen och förändringen i det utländska ägandet av företag, filialer och arbetsställen i Sverige.

Redovisningen omfattar uppgifter om antal anställda och antal företag efter bransch, ägarland och etableringsform. Publiceringen sker en gång per år.

Ett företag definieras som utländskt om mer än hälften av aktiernas röstvärde innehas av utländska ägare. Det gör även företag som tillhör en koncern i Sverige vars koncernmoder inte är svensk. Är företaget ägt i flera led är det den yttersta ägaren, det vill säga det moderbolag som i sin tur inte kontrolleras till mer än hälften av något annat bolag, som bestämmer nationaliteten på alla ingående bolag.

Utländska företag

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev