Kommande publiceringar av statistik

Nystartade företag, kvartal 3 2018, publiceras 2019-01-30

Konkurser och offentliga ackord januari, publiceras 2019-02-15

Konkurser och offentliga ackord februari, publiceras 2019-03-15

Nystartade företag, kvartal 4 2018, publiceras 2019-04-11

Konkurser och offentliga ackord mars, publiceras 2019-04-15

Forskning och utveckling i internationella företag år 2017, publiceras 2019-05-14

Konkurser och offentliga ackord april, publiceras 2019-05-15

Utländska företag 2018, publiceras 2019-06-13

Konkurser och offentliga ackord maj, publiceras 2019-06-17

Nystartade företag år 2018, publiceras 2019-06-19

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet år 2017, publiceras 2019-07-03

Konkurser och offentliga ackord juni, publiceras 2019-07-15

Konkurser och offentliga ackord juli, publiceras 2019-08-15

Konkurser och offentliga ackord augusti, publiceras 2019-09-16

Konkurser och offentliga ackord september, publiceras 2019-10-15

Konkurser och offentliga ackord oktober, publiceras 2019-11-15

Konkurser och offentliga ackord november, publiceras 2019-12-16