2014-03-17

Konkurser februari 2014

Under februari månad 2014 försattes 614 företag i konkurs jämfört med
700 företag februari 2013 (inkluderat enskilda näringsidkare), vilket
innebar en minskning med 12 procent. Antalet anställda i dessa företag
uppgick till 2 007 personer jämfört med 2 255 personer i februari 2013,
en minskning med 11 procent.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 45 stycken jämfört med 43 stycken under februari 2013 och inom byggindustrin till 102 stycken jämfört med 139, en minskning med 27 procent. Inom tjänstesektorn försattes 236 företag i konkurs jämfört med 267 företag februari 2013 och inom handeln uppgick antalet konkurser till 168 stycken jämfört med 176 i februari 2013.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 175 stycken jämfört med 244 i februari 2013, en minskning med 28 procent. I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 104 jämfört med 124 konkurser februari 2013, en minskning med 16 procent och i Skåne län försattes 114 företag i konkurs jämfört med 85 företag i februari 2013 vilket innebar en ökning med 34 procent

Ladda ner aktuell konkursstatistik Excel, 323 kB, öppnas i nytt fönster.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev