2014-08-15

Konkurser juli 2014

Under juli månad 2014 försattes 522 företag (inkluderat enskilda
näringsidkare) i konkurs jämfört med 508 företag juli 2013, vilket
innebar en ökning med 3 procent. Antalet anställda i företagen uppgick
till 1 588 personer jämfört med 1 797 personer i juli 2013, en minskning
med 12 procent.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 38 stycken jämfört med 28 under juli 2013, en ökning med 36 procent, och inom byggindustrin till 90 jämfört med 88, en ökning med 2 procent. Inom tjänstesektorn försattes 245 företag i konkurs jämfört med 231 företag juli 2013, en ökning med 6 procent. Inom handeln uppgick antalet konkurser till 96 stycken jämfört med 114 konkurser i juli 2013, vilket innebar en minskning med 16 procent.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 177 stycken jämfört med 164 under juli 2013, en ökning med 8 procent. I Västra Götalands uppgick antalet konkurser till 77 stycken jämfört med 72 i juli 2013, en ökning med 7 procent och i Skåne län försattes 93 företag i konkurs jämfört med 73 företag i juli 2013, en ökning med 27 procent.

Ladda ner aktuell konkursstatistik Öppnas i nytt fönster.. Statistiken redovisas efter län, kommun och bransch.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev