2014-10-17

Konkurser oktober 2014

Under oktober månad 2014 försattes 686 företag (inkluderat enskilda
näringsidkare) i konkurs jämfört med 631 företag oktober 2013, vilket
innebar en ökning med 9 procent. Antalet anställda i företagen uppgick
till 1 289 personer jämfört med 1 882 personer i oktober 2013, en
minskning med 32 procent.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 34 stycken jämfört med 36 under oktober 2013, en minskning med 6 procent, och inom byggindustrin till 120 jämfört med 122, en minskning med 2 procent. Inom tjänstesektorn försattes 301 företag i konkurs jämfört med 271 företag oktober 2013, en ökning med 11 procent. Inom handeln uppgick antalet konkurser till 145 stycken jämfört med 137 konkurser i oktober 2013, vilket innebar en ökning med 6 procent.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 231 stycken jämfört med 208 under oktober 2013, en ökning med 11 procent. I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 100 stycken jämfört med 99 i oktober 2013, en ökning med 1 procent och i Skåne län försattes 98 företag i konkurs jämfört med 86 företag i oktober 2013, en ökning med 14 procent. 

Ladda ner aktuell konkursstatistik Excel, 333.5 kB.. Statistiken redovisas efter län, kommun och bransch.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev