2014-12-15

Konkurser november 2014

Under november månad 2014 försattes 641 företag (inkluderat enskilda
näringsidkare) i konkurs jämfört med 700 företag november 2013, vilket
innebar en minskning med 8 procent. Antalet anställda i företagen
uppgick till 1 656 personer jämfört med 1 601 personer i november 2013,
en ökning med 3 procent.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 23 stycken jämfört med 36 under november 2013, en minskning med 36 procent, och inom byggindustrin till 122 jämfört med 104, en ökning med 17 procent. Inom tjänstesektorn försattes 275 företag i konkurs jämfört med 303 företag november 2013, en minskning med 9 procent. Inom handeln uppgick antalet konkurser till 168 stycken jämfört med 173 konkurser i november 2013, vilket innebar en minskning med 3 procent.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 196 stycken jämfört med 241 under november 2013, en minskning med 19 procent. I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 96 stycken jämfört med 103 i november 2013, en minskning med 7 procent och i Skåne län försattes 80 företag i konkurs jämfört med 97 företag i november 2013, en minskning med 18 procent.

Ladda ner aktuell konkursstatistik Excel, 151.4 kB.. Statistiken redovisas efter län, kommun och bransch.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev