2015-03-16

Konkurser februari 2015

Under februari månad 2015 försattes 563 företag (inkluderat enskilda
näringsidkare) i konkurs jämfört med 614 företag februari 2014, en
minskning med 8 procent. Antalet anställda i företagen var 1 223
personer jämfört med 2 007 personer i februari 2014, en minskning med 39 procent.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 37 stycken jämfört med 45 under februari 2014, en minskning med 18 procent, och inom byggindustrin till 97 stycken jämfört med 102 konkurser, en minskning med 5 procent. Inom tjänstesektorn försattes 244 företag i konkurs jämfört med 236 företag februari 2014, en ökning med 3 procent. Inom handeln uppgick antalet konkurser till 141 stycken jämfört med 168 februari 2014, en minskning med 16 procent.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 168 stycken jämfört med 175 under februari 2014, en nedgång med 4 procent. I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 101 stycken jämfört med 104 i februari 2014, en minskning med 3 procent och i Skåne län försattes 68 företag i konkurs jämfört med 114 företag i februari 2014, en minskning med 40 procent.

Ladda ner aktuell konkursstatistik Excel, 125.9 kB.. Statistiken redovisas efter län, kommun och bransch.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev