2015-05-15

Konkurser april 2015

Under april månad 2015 försattes 591 företag (inkluderat enskilda
näringsidkare) i konkurs jämfört med 639 företag april 2014, en
minskning med 8 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1
275 personer jämfört med 1 691 personer i april 2014.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 35 stycken jämfört med 37 under april 2014 och inom byggindustrin till 85 stycken jämfört med 101 konkurser, en minskning med 16 procent. Inom tjänstesektorn försattes 271 företag i konkurs jämfört med 287 företag april 2014, en minskning med 6 procent, och inom handeln uppgick antalet konkurser till 138 stycken vilket var oförändrat jämfört med april 2014.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 195 stycken jämfört med 235 april 2014, en minskning med 17 procent. I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 96 stycken jämfört med 80 i april 2014, en ökning med 20 procent och i Skåne län försattes 78 företag i konkurs jämfört med 75 företag i april 2014.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev