2015-08-14

Konkurser juli 2015

Under juli månad 2015 försattes 403 företag (inkluderat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 522 företag juli 2014, en minskning med 23 procent. Antalet anställda i företagen var 1 137 personer jämfört med 1 588 personer i juli 2014, en minskning med 28 procent.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 27 stycken jämfört med 38 under juli 2014 och inom byggindustrin till 47 stycken jämfört med 90 konkurser juli 2014, vilket innebar en minskning med 48 procent i byggindustrin. Inom tjänstesektorn försattes 197 företag i konkurs jämfört med 245 företag juli 2014, en nedgång med 20 procent, medan antalet konkurser inom handeln uppgick till 97 stycken jämfört med 96 under juli föregående år.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 130 stycken jämfört med 177 konkurser under juli 2014, en nedgång med 27 procent. I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 52 stycken jämfört med 77 i juli 2014, en minskning med 32 procent och i Skåne län försattes 85 företag i konkurs jämfört med 93 företag i juli 2014, en minskning med 9 procent. 

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev