2015-11-16

Konkurser oktober 2015

Under oktober 2015 försattes 543 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 686 företag i oktober 2014, en minskning med 21 procent. Antalet anställda i företagen var 1 204 personer jämfört med 1 289 personer oktober 2014.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 26 stycken jämfört med 34 konkurser oktober 2014 och inom byggindustrin till 81 stycken jämfört med 120. Det senare en minskning med 32 procent.

I tjänstesektorn försattes 251 företag i konkurs jämfört med 301 företag oktober 2014, vilket innebar en minskning med 17 procent. Antalet konkurser inom handeln uppgick till 141 stycken jämfört med 145.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 174 stycken jämfört med 231 konkurser under oktober 2014, en nedgång med 25 procent. I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 69 stycken jämfört med 100, en minskning med 31 procent och i Skåne län försattes 85 företag i konkurs jämfört med 98 företag i oktober 2014, en minskning med 13 procent.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev