2015-12-15

Konkurser november 2015

Under november 2015 försattes 528 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 641 företag i november 2014, en minskning med 18 procent. Antalet anställda i företagen var 927 personer jämfört med 1 656 personer november 2014.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 34 stycken jämfört med 24 konkurser november 2014 och inom byggindustrin till 73 stycken jämfört med 122.

I tjänstesektorn försattes 233 företag i konkurs jämfört med 275 företag november 2014.  Antalet konkurser inom handeln uppgick till 111 stycken jämfört med 168. Antalet konkurser där uppgift om bransch saknas uppgick till 67 stycken jämfört med 40 under november 2014.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 166 stycken jämfört med 196. I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 97 stycken jämfört med 96 och i Skåne län försattes 84 företag i konkurs jämfört med 80 företag i november 2014.

Statistiken publiceras i statistikportalen samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev