2016-03-15

Konkurser februari 2016

Under februari 2016 försattes 477 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 563 företag i februari 2015, en minskning med 15 procent. Antalet anställda i företagen var 1 277 personer jämfört med 1 223 personer februari 2015.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 28 stycken jämfört med 37 februari 2015 och inom byggindustrin till 71 stycken jämfört med 97, en minskning med 27 procent.

Antalet konkurser inom handeln uppgick till 114 stycken jämfört med 141 februari 2015, en nedgång med 19 procent. I tjänste­sektorn försattes 218 företag i konkurs jämfört med 243 företag februari 2015, en minskning med 10 procent.

I Stockholms län uppgick antalet konkurser till 156 stycken jämfört med 168 februari föregående år. I Västra Götalands län minskade konkurserna med 38 procent, 63 jämfört med 101 konkurser februari 2015. Nedgången var jämt fördelad mellan bygg-, handel- och tjänsteföretag med antalet konkurser var så gott som oförändrat i tillverkningsindustrin.

I Skåne län försattes 66 företag i konkurs jämfört med 68 företag i februari 2015.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev