2016-04-15

Konkurser mars 2016

Under mars 2016 försattes 563 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 608 företag i mars 2015, en minskning med 7 procent. Antalet anställda i företagen var 1 645 personer jämfört med 1 576 personer mars 2015.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 42 stycken jämfört med 34 mars 2015 och inom byggindustrin till 103 stycken jämfört med 115.

Antalet konkurser inom handeln uppgick till 120 stycken jämfört med 142 i mars 2015, en minskning med 16 procent. I tjänste­sektorn försattes 247 företag i konkurs jämfört med 279 företag mars 2015, en minskning med 12 procent.

I Stockholms län uppgick antalet konkurser till 210 stycken jämfört med 192 mars föregående år, en ökning med 9 procent. I Västra Götalands län minskade konkurserna med 6 procent, 76 konkurser jämfört med 81 mars 2015. I Skåne län försattes 69 företag i konkurs jämfört med 87 företag i mars 2015, vilket innebar en minskning med 21 procent.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev