2016-08-15

Konkurser juli 2016

Under juli 2016 försattes 385 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 403 företag i juli 2015, en nedgång med 4 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 175 personer jämfört med 1 137 personer juli 2015.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 60 jämfört med 47, en ökning med 28 procent. Antalet konkurser inom handeln uppgick till 86 jämfört med 97 (- 11 procent) och i tjänste­sektorn försattes 181 företag i konkurs jämfört med 196 företag juli 2015 (- 8 procent).

I Stockholms län uppgick antalet konkurser till 151 stycken jämfört med 130, en ökning med 16 procent. I Västra Götalands län försattes 48 företag i konkurs jämfört med 52 under juli 2015 (- 8 procent) och i Skåne län 50 företag jämfört med 85 företag (- 41 procent)

Sett över årets 7 första månader uppgick antalet företagskonkurser till 3 610 vilket innebar en minskning med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I tillverknings­industrin uppgick antalet konkurser till 215 stycken vilket var en minskning med 7 procent och i byggindustrin var antalet konkurser 590 (- 9 procent). I handeln försattes 800 företag i konkurs (- 15 procent) och inom tjänstesektorn 1 584 företag (-11 procent).

Antalet anställda berörda av konkurser under årets 7 första månader uppgick till 9 446 personer vilket innebar en minskning med 5 procent jämfört med 2015.

I tillverkningsindustrin berördes 1 648 anställda (+ 17 procent) av konkurser under perioden och inom handeln 1 601 anställda (-34 procent). I övriga branschgrupper var förändringarna små.

Företagskonkurserna låg på i stort sett oförändrad nivå i Stockholms län under perioden januari till juli medan antalet konkurser minskade med 16 procent i Västra Götalands län och med 17 procent i Skåne län. Antalet anställda i konkursföretag under perioden var i stort sett oförändrat i Stockholms och Skåne län medan antalet anställda berörda av konkurser minskade med 32 procent i Västra Götalands län.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev