2016-10-17

Konkurser september 2016

Under september 2016 försattes 445 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 426 företag i september 2015, en ökning med 4 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 480 personer jämfört med 1 152 personer september 2015.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 94 jämfört med 83 och i handeln till 102 jämfört med 97. I tjänste­sektorn försattes 197 företag i konkurs jämfört med 176 företag september 2015, en ökning med 12 procent.

I Stockholms län uppgick antalet konkurser till 146 jämfört med 127, en ökning med 15 procent. I Västra Götalands län försattes 71 företag i konkurs jämfört med 66 under september 2015 och i Skåne län 56 företag jämfört med 62.

Sett över januari till september uppgick antalet företagskonkurser till 4 423 vilket innebar en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande period 2015. I tillverknings­industrin uppgick antalet konkurser till 255 stycken vilket var en minskning med 12 procent och i byggindustrin var antalet konkurser 741 (-7 procent). I handeln försattes 985 företag i konkurs (-13 procent) och i tjänstesektorn 1 934 företag (-8 procent).

Antalet anställda berörda av konkurser under årets 9 första månader uppgick till 12 082 personer vilket innebar en minskning med 2 procent jämfört med 2015.

I tillverkningsindustrin berördes 1 868 anställda (+10 procent) av konkurser under perioden och inom handeln 2 058 anställda (-28 procent).

I Stockholms län var antalet företagskonkurser till 1 530 stycken under januari till september (+4 procent), i Västra Götalands län 659 (-11 procent) och i Skåne län 605 (-16 procent).

Antalet anställda i konkursföretag under perioden ökade med 7 procent i Stockholms län (3 602 anställda), med 4 procent i Skåne län (1 748 anställda) medan antalet minskade med 26 procent i Västra Götalands län (1 613 anställda).

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev