2017-01-16

Konkurser december 2016

Under december 2016 försattes 540 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 605 företag i december 2015, en minskning med 11 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 280 personer jämfört med 980 personer december 2015.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 115 jämfört med 93, en ökning med 24 procent, och i handeln till 112 jämfört med 147, en minskning med 24 procent. I tjänste­sektorn försattes 242 företag i konkurs jämfört med 231 företag december 2015, en ökning med 5 procent.

I Stockholms län uppgick antalet konkurser till 185 jämfört med 190, en minskning med 3 procent. I Västra Götalands län försattes 78 företag i konkurs jämfört med 112 under december 2015, en minskning med 30 procent, och i Skåne län 82 företag jämfört med 100, en nedgång på 18 procent.

Sett över hela året 2016 uppgick antalet företagskonkurser till 6 019 vilket innebar en minskning med 6 procent jämfört med 2015. I tillverknings­industrin uppgick antalet konkurser till 353 stycken vilket var en minskning med 9 procent och i byggindustrin var antalet konkurser 1069 (+ 2 procent). I handeln försattes 1 332 företag i konkurs (- 13 procent) och i tjänstesektorn 2 627 företag (- 7 procent).

Antalet anställda berörda av konkurser under 2016 uppgick till 16 339 personer vilket innebar en ökning med 6 procent jämfört med 2015.

I tillverkningsindustrin berördes 2 377 anställda (+ 16 procent) av konkurser, i byggindustrin 3 542 (+ 15 procent) och i handeln 2 761 (- 19 procent). I tjänstesektorn uppgick antalet anställda till 7 385 personer, vilket var en ökning med 9 procent jämfört med 2015.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 2 103 under året (+ 5 procent), i Västra Götalands län till 885 (- 13 procent) och i Skåne län 828 (- 17 procent).

Antalet anställda i konkursföretag under 2016 uppgick till 5 174 personer i Stockholms län vilket innebar en ökning med 25 procent jämfört med 2015. I Västra Götalands län berördes 2 087 anställda (- 24 procent) och i Skåne län 2 311 anställda (+ 8 procent) av konkurser.


Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev