2017-03-15

Konkurser februari 2017

Under februari 2017 försattes 515 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 477 företag i februari 2016, en ökning med 8 procent. Antalet anställda i företagen var 1 217 personer jämfört med 1 277 personer februari 2016.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet företagskonkurser till 27 jämfört med 28 under februari 2016 och inom byggindustrin till 109 jämfört med 71, en ökning med 54 procent.

Antalet konkurser inom handeln uppgick till 140 jämfört med 114, en ökning med 23 procent. I tjänste­sektorn försattes 204 företag i konkurs jämfört med 218 februari 2016, en minskning med 6 procent.

I Stockholms län uppgick antalet konkurser till 169 jämfört med 156, en ökning med 8 procent. I Västra Götalands försattes 81 företag i konkurs jämfört med 63, vilket innebar en ökning med 29 procent. I Skåne län låg konkurserna på en oförändrad nivå med 66 företag.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev