2017-04-18

Konkurser mars 2017

Under mars 2017 försattes 599 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 563 företag i mars 2016, en ökning med 6 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 603 personer jämfört med 1 645 personer mars 2016.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 120 stycken jämfört med 103 under mars 2016, en ökning med 17 procent. I handeln försattes 140 företag i konkurs jämfört med 120, likaledes en ökning med 17 procent. I tjänste­sektorn försattes 254 företag i konkurs jämfört med 247 företag mars 2016, en ökning med 3 procent.

I Stockholms län uppgick antalet konkurser till 177 jämfört med 210, en minskning med 16 procent. I Västra Götalands län försattes 84 företag i konkurs jämfört med 76 under mars 2016, och i Skåne län 99 företag jämfört med 69, en ökning med 43 procent.

Under första kvartalet 2017 försattes 1 620 företag i konkurs vilket innebar en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande period 2016.

I tillverknings­industrin uppgick antalet konkurser till 93 under första kvartalet, vilket var en minskning med 3 procent och i byggindustrin var antalet konkurser 328 (+ 41 procent jämfört med första kvartalet 2016). I handeln försattes 401 företag i konkurs (+ 16 procent) och i tjänstesektorn 687 företag (+ 10 procent).

Antalet anställda berörda av konkurser under årets 3 första månader uppgick till 4 546 personer, vilket innebar en ökning med 9 procent jämfört med 2016.

I Stockholms län försattes 519 företag i konkurs under januari till mars (+ 7 procent), i Västra Götalands län 231 företag (+ 13 procent) och i Skåne län 234 företag (+ 24 procent).

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev