2017-05-15

Konkurser april 2017

Under april 2017 försattes 562 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 609 företag i april 2016, en minskning med 8 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 774 personer jämfört med 1 588 personer april 2016 vilket innebar en ökning med 12 procent.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 101 stycken jämfört med 110 under april 2016, en minskning med 8 procent. I handeln försattes 130 företag i konkurs jämfört med 124 och i tjänste­sektorn 268 företag jämfört med 277 i april 2016.

I Stockholms län uppgick antalet konkurser till 222 jämfört med 231, en minskning med 4 procent. I Västra Götalands län försattes 63 företag i konkurs jämfört med 106 under april 2016, en minskning med 41 procent, och i Skåne län försattes 73 företag i konkurs jämfört med 85, en minskning med 14 procent.

Under januari till april 2017 försattes 2 182 företag i konkurs vilket innebar en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period 2016.

Antalet anställda berörda av konkurser under årets fyra första månader uppgick till 6 320 personer, en ökning med 10 procent jämfört med 2016.

Inom tillverknings­industrin uppgick antalet konkurser till 113 stycken under januari till april, en minskning med 16 procent, och i byggindustrin uppgick antalet konkurser till 429 (+ 25 procent). I handeln försattes 531 företag i konkurs (+ 13 procent), och i tjänstesektorn 955 företag (+ 6 procent).

I Stockholms län försattes 741 företag i konkurs under januari till april (+ 4 procent), i Västra Götalands län 294 företag (- 5 procent) och i Skåne län 307 företag (+ 12 procent).

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev