2017-07-17

Konkurser juni 2017

Under juni 2017 försattes 636 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 586 företag i juni 2016, en ökning med 9 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 220 personer jämfört med 1 176 personer juni 2016, en ökning på 4 procent.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 31 jämfört med 30, medan antalet konkurser i byggindustrin ökade med 36 procent och uppgick till 129 företag jämfört med 95 företag i juni 2016.

I handeln försattes 139 företag i konkurs jämfört med 118, och i tjänste­sektorn 266 företag jämfört med 243, vilket innebar en ökningar på 18 respektive 9 procent.

Konkurser i företag för vilka uppgift om bransch saknas minskade med 31 procent.

I Stockholms län uppgick antalet konkurser till 251 stycken jämfört med 212, en ökning med 18 procent. I Västra Götalands län försattes 82 företag i konkurs jämfört med 78, och i Skåne län 87 jämfört med 82.

Under perioden januari till juni 2017 uppgick antalet företagskonkurser till 3 533, en ökning med 10 procent jämfört med första halvåret 2016. Antalet anställda i företagen var 9 427 personer, en ökning med 14 procent.

Inom tillverknings­industrin uppgick antalet konkurser till 186 stycken under januari till juni, en minskning med 7 procent. I byggindustrin ökade konkurserna med 31 procent under perioden och uppgick till 696 företag. I handeln försattes 805 företag i konkurs (+ 13 procent) och inom tjänstesektorn 1 540 företag (+ 10 procent).

I Stockholms län försattes 1 245 företag i konkurs under första halvåret 2017 vilket utgjorde en ökning med 12 procent jämfört med 2016. I Västra Götalands län var konkurserna oförändrade (473 företag jämfört med 474), medan konkurserna ökade med 15 procent i Skåne län och uppgick till 507 företag under första halvåret 2017.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev