2017-08-15

Konkurser juli 2017

Under juli 2017 försattes 401 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 385 företag under juli 2016, en ökning med 4 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 462 personer jämfört med 1 175 personer i juli 2016, vilket innebar en ökning på 24 procent.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 21 stycken jämfört med 16 konkurser under juli 2016.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 74 jämfört med 60, en ökning med 23 procent.

Inom handeln försattes 83 företag i konkurs jämfört med 86, och i tjänste­sektorn försattes 178 företag i konkurs jämfört med 181 juli 2016.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 140 stycken jämfört med 151 och i Västra Götalands län försattes 49 företag i konkurs jämfört med 48 under juli 2016. I Skåne län ökade antalet konkurser med 24 procent, 62 konkurser under juli 2017 jämfört med 50 konkurser under juli 2016.

Under årets 7 första månader försattes 3 934 företag i konkurs vilket innebar en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande period 2016.

Antalet anställda i dessa företag uppgick till 10 889 personer, en ökning med 15 procent jämfört med 2016.

Inom tillverknings­industrin uppgick antalet konkurser till 207 stycken, en minskning med 4 procent. I byggindustrin försattes däremot 770 företag i konkurs under perioden (+ 31 procent).

Inom handeln försattes 888 företag i konkurs (+ 11 procent), och inom tjänstesektorn 1 718 företag (+ 8 procent).

I Stockholms län försattes 1 385 företag i konkurs under januari till juli (+ 9 procent), i Västra Götalands län 522 företag (+/- 0 procent) och i Skåne län 569 företag (+ 16 procent).

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev