2017-09-15

Konkurser augusti 2017

Under augusti 2017 försattes 356 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 368 företag under augusti 2016, en minskning med 3 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 129 personer jämfört med 1 156 personer i augusti 2016, vilket innebar en minskning med 2 procent.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 16 stycken jämfört med 21 konkurser under augusti 2016.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 64 jämfört med 57, en ökning med 12 procent.

Inom handeln försattes 82 företag i konkurs jämfört med 83, och i tjänste­sektorn försattes 157 företag i konkurs jämfört med 153 augusti 2016.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 101 stycken jämfört med 119, en minskning med 15 procent, och i Västra Götalands län försattes 52 företag i konkurs jämfört med 66 under augusti 2016, en minskning med 21 procent. I Skåne län var antalet konkurser 63 jämfört med 59 under augusti 2016.

Under årets 8 första månader försattes 4 290 företag i konkurs vilket innebar en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period 2016.

Antalet anställda i dessa företag uppgick till 12 018 personer, en ökning med 13 procent jämfört med 2016.

Inom tillverknings­industrin uppgick antalet konkurser till 223 stycken, en minskning med 6 procent. I byggindustrin försattes 834 företag i konkurs under perioden, vilket innebar en ökning med 31 procent.

Inom handeln försattes 970 företag i konkurs (+ 10 procent), och inom tjänstesektorn 1 875 företag (+ 8 procent).

I Stockholms län försattes 1 486 företag i konkurs under januari till augusti (+ 7 procent), i Västra Götalands län 574 företag (- 2 procent) och i Skåne län 632 företag (+ 15 procent).

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev