2017-10-16

Konkurser september 2017

Under september 2017 försattes 471 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 445 företag i september 2016, en ökning med 6 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 171 personer jämfört med 1 480 personer september 2016.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 95 stycken jämfört med 94 och i handeln till 115 jämfört med 102, en ökning med 13 procent. I tjänste­sektorn försattes 195 företag i konkurs jämfört med 197 företag september 2015.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 135 stycken jämfört med 146 vilket innebar en minskning med 8 procent. I Västra Götalands län försattes 62 företag i konkurs jämfört med 71 under september 2016, en minskning med 13 procent. I Skåne län ökade däremot antalet konkurser med 50 procent och uppgick till 84 företag jämfört med 56 september 2016. Konkurserna ökade med 55 procent inom byggindustrin och med 50 procent inom handeln i Skåne län.

Sett över perioden januari till september 2017 försattes 4 761 företag i konkurs vilket innebar en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period 2016. I tillverknings­industrin uppgick antalet konkurser till 250 företag jämfört med 250 och i byggindustrin uppgick antalet konkurser till 929 jämfört med 741 (+25 procent). I handeln försattes 1 085 företag i konkurs (+10 procent) och i tjänstesektorn 2 070 företag (+7 procent).

Antalet anställda berörda av konkurser under perioden uppgick till 13 189 personer vilket innebar en ökning med 9 procent jämfört med 2016.

I tillverkningsindustrin berördes 1 442 anställda (-23 procent) av konkurser och inom byggindustrin 3 169 anställda (+28 procent).

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 1 621 under januari till september (+ 6 procent), i Västra Götalands län till 636 (-3 procent) och i Skåne län till 716 (+18 procent).

Antalet anställda i konkursföretag under perioden ökade med 13 procent i Stockholms län (4 072 anställda) medan antalet anställda berörda av konkurser minskade med 2 procent i Västra Götalands län och Skåne län (1 574 respektive 1 709 anställda).

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev