2017-11-15

Konkurser oktober 2017

Under oktober 2017 försattes 590 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 496 företag i oktober 2016, en ökning med 19 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 579 personer jämfört med 1 367 personer oktober 2016.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 104 stycken jämfört med 103 och i handeln till 150 jämfört med 110, en ökning med 36 procent. I tjänste­sektorn försattes 273 företag i konkurs jämfört med 205 företag oktober 2016, en ökning med 33 procent.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 198 jämfört med 191. I Västra Götalands län försattes 74 företag i konkurs jämfört med 66 under oktober 2016, en ökning med 12 procent. I Skåne län ökade antalet konkurser med 41 procent och uppgick till 100 företag jämfört med 71 företag under oktober 2016.

Sett över perioden januari till oktober 2017 försattes 5 351 företag i konkurs vilket innebar en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande period 2016. I tillverknings­industrin uppgick antalet konkurser till 271 företag jämfört med 286 och i byggindustrin till 1 033 jämfört med 844 (+22 procent). I handeln försattes 1 235 företag i konkurs (+13 procent) och i tjänstesektorn 2 343 företag (+10 procent).

Antalet anställda berörda av konkurser under perioden uppgick till 14 786 personer vilket innebar en ökning med 10 procent jämfört med januari till oktober 2016.

I tillverkningsindustrin berördes 1 522 anställda (-25 procent) av konkurser och inom byggindustrin 3 471 anställda (+23 procent).

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 1 819 under januari till oktober (+ 6 procent), i Västra Götalands län till 710 (-2 procent) och i Skåne län till 816 (+21 procent).

Antalet anställda i konkursföretag under perioden ökade med 9 procent i Stockholms län (4 484 anställda). Antalet anställda berörda av konkurser ökade med 1 procent i Västra Götalands län (1 765 anställda) och minskade med 1 procent i Skåne län (1 946 anställda).

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev