2017-12-15

Konkurser november 2017

Under november 2017 försattes 536 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 560 företag i november 2016, en minskning med 4 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 232 personer jämfört med 1 610 personer november 2016.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 105 stycken jämfört med 110 och i handeln till 113 jämfört med 125, en minskning med 10 procent. I tjänste­sektorn försattes 232 företag i konkurs jämfört med 246 företag november 2016, en minskning med 6 procent.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 184 jämfört med 197, en nedgång med 7 procent. I Västra Götalands län försattes 89 företag i konkurs jämfört med 82 under november 2016, en ökning med 9 procent. I Skåne län uppgick konkurserna till 68 jämfört med 70.

Sett över perioden januari till november 2017 försattes 5 887 företag i konkurs vilket innebar en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande period 2016. I tillverknings­industrin uppgick antalet konkurser till 306 företag jämfört med 323 och i byggindustrin till 1 138 jämfört med 954 (+19 procent). I handeln försattes 1 348 företag i konkurs (+10 procent) och i tjänstesektorn 2 575 företag (+8 procent).

Antalet anställda berörda av konkurser under perioden uppgick till 16 000 personer vilket innebar en ökning med 6 procent jämfört med januari till november 2016.

I tillverkningsindustrin berördes 1 725 anställda (-21 procent) av konkurser och inom byggindustrin 3 786 anställda (+18 procent).

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 2 003 stycken under januari till november (+ 4 procent), i Västra Götalands län till 799 (-1 procent) och i Skåne län till 884 (+18 procent).

Antalet anställda berörda av konkurser under perioden ökade med 2 procent i Stockholms län (4 851 anställda), med 1 procent i Västra Götalands län (1 940 anställda) och minskade med 4 procent i Skåne län (2 108 anställda).

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev