2018-02-15

Konkurser januari 2018

Under januari 2018 försattes 530 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 506 företag i januari 2017, en ökning med 5 procent. Antalet anställda i företagen var 1 915 personer jämfört med 1 726 personer januari 2017.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 30 jämfört med 34 under januari 2017 och inom byggindustrin till 111 jämfört med 99, en ökning med 12 procent.

Antalet konkurser inom handeln uppgick till 120 stycken jämfört med 121. I tjänste­sektorn försattes 240 företag i konkurs jämfört med 229 företag januari 2017, en ökning med 5 procent.

I Stockholms län uppgick antalet konkurser till 162 jämfört med 173 januari föregående år, en minskning med 6 procent och i Västra Götalands län till 82 jämfört 66, en ökning med 24 procent. Sett i ett något längre perspektiv har företagskonkurserna minskat i länet. Under perioden 2014 till 2017 minskade konkurserna med 17 procent jämfört med 11 procent i hela landet.

I Skåne län försattes 74 företag i konkurs jämfört med 69 företag i januari 2017.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev