2018-03-15

Konkurser februari 2018

Under februari 2018 försattes 475 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 515 företag i februari 2017, en minskning med 8 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 201 personer jämfört med 1 217 personer i februari 2017.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 99 företag jämfört med 109, en minskning med 9 procent, och i handeln till 109 företag jämfört med 140, en minskning med 22 procent.

Inom tjänste­sektorn försattes 210 företag i konkurs jämfört med 204 företag februari 2017. Bland tjänsteföretagen minskade konkurserna med 23 procent i hotell och restaurang, 40 företag jämfört med 52, medan antalet konkurser ökade med 30 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster och uppgick till 103 företag i februari 2018 jämfört med 79 företag februari 2017.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 125 jämfört med 169, en nedgång med 26 procent, med markanta minskningar inom handeln samt hotell och restaurang.

I Västra Götalands län försattes 51 företag i konkurs jämfört med 81 under februari 2017, en minskning med 37 procent. De största minskningarna inträffade inom byggindustrin och handeln.

Konkurserna i Skåne län ökade med 27 procent till 84 företag februari 2018, med betydande ökningar inom transport och kommunikation samt finans-, fastighets- och företagstjänster.

I övriga landet utom storstadslänen uppgick antalet konkurser till 215 företag, en ökning med 8 procent. Inom finans-, fastighets- och företagstjänster försattes 48 företag i konkurs jämfört med 24.

Under årets två inledande månader uppgick antalet konkurser till 1 005 företag vilket innebar en nedgång på 2 procent jämfört med föregående år. Antalet anställda var 3 116 personer, en ökning med 6 procent.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev