2018-04-16

Konkurser mars 2018

Under mars 2018 försattes 556 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 599 företag i mars 2017, en minskning med 7 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 563 personer jämfört med 1 603 personer i mars 2017.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 111 företag jämfört med 120, en minskning med 7 procent och i handeln till 129 företag jämfört med 140, en minskning med 8 procent. Inom tjänste­sektorn försattes 258 företag i konkurs jämfört med 254 företag mars 2017.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 162 jämfört med 177, en nedgång med 8 procent. I Västra Götalands län försattes 91 företag i konkurs jämfört med 84 företag, en ökning med 8 procent. Konkurserna i Skåne län minskade med 8 procent till 91 företag mars 2018.

Under årets tre första månader uppgick antalet konkurser till 1 561 företag vilket innebar en nedgång på 4 procent jämfört med föregående år. Antalet anställda var 4 679 personer, en ökning med 3 procent.

I tillverkningsindustrin minskade konkurserna med 17 procent (77 företag jämfört 99 företag) och i byggindustrin med 2 procent (321 företag jämfört med 328 företag). Inom handeln försattes 358 företag i konkurs under första kvartalet 2018 jämfört med 401 företag 2017, en minskning med 11 procent. I tjänstesektorn försattes 708 företag i konkurs jämfört med 687 företag första kvartalet 2017.

Företagskonkurserna minskade med 13 procent i Stockholms län under första kvartalet 2018, 449 företag jämfört med 519 företag 2017. I Västra Götalands län minskade konkurserna med 3 procent till 224 företag, medan konkurserna ökade med 6 procent i Skåne län till 249 företag.

För övriga landet kan nämnas att företagskonkurserna minskade med 14 procent i norrlandslänen (139 företag jämfört med 161 företag) samt ökade med 19 procent till 184 företag i södra Sverige undantaget Skåne- och Västra Götalands län.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev