2018-05-15

Konkurser april 2018

Under april 2018 försattes 702 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 562 företag i april 2017, en ökning med 25 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 658 personer jämfört med 1 774 personer i april 2017.

Fördelat efter juridisk form uppgick antalet konkurser till 496 aktiebolag jämfört med 498 aktiebolag april 2017. Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet konkurser till 67 företag jämfört med 51, och bland handels- och kommanditbolag till 139 företag jämfört med 13.

I byggindustrin uppgick antalet konkurser till 121 företag jämfört med 101, en ökning med 20 procent medan antalet konkurser var oförändrat inom handeln, 130 företag såväl i april 2018 som i 2017. Inom tjänste­sektorn försattes 243 företag i konkurs jämfört med 268 företag april 2017, en minskning med 9 procent.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 254 jämfört med 222, en ökning med 14 procent. I Västra Götalands län försattes 106 företag i konkurs jämfört med 63 företag, en ökning med 68 procent. Konkurserna i Skåne län ökade med 38 procent till 101 företag april 2018.

Frånräknat handels- och kommanditbolag minskade antalet konkurser med 16 procent i Stockholms län medan antalet konkurser ökade med 54 procent i Västra Götalands län och med 30 procent i Skåne län.

Under årets fyra första månader uppgick antalet konkurser till 2 263 företag vilket innebar en ökning på 4 procent jämfört med föregående år. Antalet anställda var 6 337 personer jämfört med 6 320 personer.

I tillverkningsindustrin var antalet konkurser oförändrat, 115 företag jämfört 113 företag. Inom byggindustrin ökade konkurserna med 3 procent till 442 företag. Inom handeln försattes 488 företag i konkurs jämfört med 531, en minskning med 8 procent och inom tjänstesektorn försattes 951 företag i konkurs jämfört med 955 företag.

Företagskonkurserna minskade med 5 procent i Stockholms län under årets fyra första månader, 703 företag jämfört med 741 företag 2017. I Västra Götalands län ökade konkurserna med 12 procent till 330 företag och i Skåne län med 14 procent till 350 företag.

För övriga landet kan nämnas att företagskonkurserna minskade med 9 procent i norrlandslänen, 198 företag jämfört med 218 företag samt ökade med 14 procent till 237 företag i södra Sverige undantaget Skåne- och Västra Götalands län.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev