2018-07-16

Konkurser juni 2018

Under juni 2018 försattes 690 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 636 företag i juni 2017, en ökning med 8 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 795 personer jämfört med 1 220 personer i juni 2017.

I tillverkningsindustrin var antalet konkurser oförändrat (31 företag) och i byggindustrin uppgick antalet konkurser till 117 företag jämfört med 129 föregående år, en minskning med 9 procent.

Antalet konkurser inom handeln uppgick till 142 företag jämfört med 139 företag i juni 2018.

I tjänste­sektorn försattes 318 företag i konkurs jämfört med 266 företag juni 2017, en ökning med 20 procent. Inom sektorn ökade antalet konkurser till 48 företag jämfört 30 företag i branschgruppen Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt till 35 företag jämfört med 18 företag i branschgruppen Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet.

I Stockholms län uppgick antalet konkurser till 267 jämfört med 251 juni 2017, en ökning med 8 procent. I Västra Götalands län försattes 101 företag i konkurs jämfört med 82 företag, en ökning med 23 procent. Konkurserna i Skåne län minskade med 22 procent, 68 företag jämfört med 87 företag juni 2018.

Under årets sex första månader uppgick antalet konkurser till 3 646 företag vilket innebar en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Antalet anställda var 9 952 personer jämfört med 9 427 personer.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 182 företag jämfört 186 företag. Inom byggindustrin uppgick antalet konkurser till 684 företag jämfört med 696. Inom handeln försattes 764 företag i konkurs jämfört med 805, en minskning med 5 procent, och inom tjänstesektorn försattes 1 599 företag i konkurs jämfört med 1 540 företag, en ökning med 4 procent.

Företagskonkurserna minskade under årets sex första månader med 4 procent i Stockholms län, 1 195 företag jämfört med 1 245 företag 2017. I Västra Götalands län ökade konkurserna med 13 procent till 536 företag och i Skåne län var antalet konkurser oförändrat.

Vad gäller övriga landet kan nämnas att företagskonkurserna minskade med 5 procent i Norrlandslänen, 340 företag jämfört med 359 företag samt ökade med 14 procent till 708 företag i mellersta Sverige undantaget Stockholms Län.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev