2018-08-15

Konkurser juli 2018

Under juli 2018 försattes 617 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 401 företag i juli 2017, en ökning med 54 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 636 personer jämfört med 1 462 personer i juli 2017, en ökning på 12 procent.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 31 företag jämfört med 21 företag juli 2017. Inom byggindustrin ökade konkurserna med 27 procent till 94 företag och i handeln försattes 123 företag i konkurs jämfört med 83 företag juli 2017, en ökning med 48 procent. Inom tjänstesektorn uppgick antalet konkurser till 276 företag jämfört med 178, en ökning med 55 procent.

I Stockholms län försattes 231 företag i konkurs jämfört med 140, en ökning på 65 procent. I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 84 företag jämfört med 49 företag, en ökning med 71 procent. Konkurserna i Skåne län ökade med 68 procent, 104 företag jämfört med 62 företag juli 2017.

Under årets sju första månader uppgick antalet konkurser till 4 263 företag vilket innebar en ökning med 8 procent jämfört med föregående år. Antalet anställda var 11 588 personer jämfört med 10 889 personer.

I tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 213 företag jämfört 207 företag. Inom byggindustrin uppgick antalet konkurser till 778 företag jämfört med 770, och inom handeln till 887 företag jämfört med 888. I tjänstesektorn försattes 1 875 företag i konkurs jämfört med 1 718 företag, en ökning med 9 procent.

Företagskonkurserna ökade under årets sju första månader med 3 procent i Stockholms län, 1 426 företag jämfört med 1 385 företag 2017. I Västra Götalands län ökade konkurserna med 19 procent till 620 företag och i Skåne län försattes 613 företag i konkurs, en ökning med 8 procent.

Vad gäller övriga landet kan nämnas att företagskonkurserna minskade med 3 procent i norrlandslänen, 392 företag jämfört med 403 företag samt ökade med 17 procent till 798 företag i mellersta Sverige undantaget Stockholms län.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev