2018-09-17

Konkurser augusti 2018

Under augusti 2018 försattes 506 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 356 företag i augusti 2017, en ökning med 42 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 365 personer jämfört med 1 129 personer i augusti 2017, en ökning på 21 procent.

Under årets åtta första månader uppgick därmed antalet konkurser till 4 769 företag vilket innebar en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Antalet anställda var 12 593 personer, en ökning med 8 procent.

Inom byggindustrin ökade konkurserna under augusti månad med 58 procent till 101 företag och i handeln försattes 104 företag i konkurs jämfört med 82 företag augusti 2017, en ökning med 27 procent. I tjänstesektorn uppgick antalet konkurser till 216 företag jämfört med 157, en ökning med 38 procent.

Sett över perioden januari till augusti ökade konkurserna inom byggindustrin med 5 procent, med 2 procent inom handeln och med 12 procent i tjänstesektorn.

Fördelat efter län ökade konkurserna med 75 procent i Stockholms län (177 företag jämfört med 101), med 65 procent i Västra Götalands län (86 företag jämfört med 52) och med 6 procent i Skåne län (67 företag jämfört med 63). Ökningarna i Stockholms- och Västra Götalands län var spridda över byggindustri, handel och tjänsteföretag.

Konkurserna ökade under årets åtta första månader med 8 procent i Stockholms län, med 23 procent i Västra Götalands län och med 8 procent i Skåne län. I Västra Götalands län ökade konkurserna med 33 procent i byggindustrin och med 20 procent in handeln respektive tjänstesektorn.

Vad gäller övriga landet kan nämnas att företagskonkurserna ökade med 2 procent i norrlandslänen och med 18 procent i mellersta Sverige undantaget Stockholms län under perioden januari till augusti.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev