2018-11-15

Konkurser oktober 2018

Under oktober 2018 försattes 657 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 590 företag i oktober 2017, en ökning med 11 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 679 personer jämfört med 1 579 personer i oktober 2017, en ökning på 6 procent.

Under årets tio första månader uppgick därmed antalet konkurser till 5 952 företag vilket innebar en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Antalet anställda i företagen var 16 336 personer, en ökning med 11 procent.

Inom byggindustrin ökade konkurserna under oktober månad med 27 procent till 132 företag och i handeln försattes 130 företag i konkurs, en minskning med 13 procent. I tjänstesektorn uppgick antalet konkurser till 300 företag jämfört med 273, en ökning med 10 procent.

Sett över perioden januari till oktober ökade konkurserna inom byggindustrin med 9 procent och med 13 procent i tjänstesektorn, medan konkurserna minskade med 1 procent inom handeln.

Fördelat efter län ökade konkurserna under oktober med 14 procent i Stockholms län (226 företag jämfört med 198), med 4 procent i Västra Götalands län (77 företag jämfört med 74), medan konkurserna minskade med 16 procent i Skåne län (84 företag jämfört med 100).

Under årets tio första månader ökade konkurserna med 12 procent i Stockholms län, med 19 procent i Västra Götalands län och med 2 procent i Skåne län. De största ökningarna inträffade i Värmlands län och Örebro län med 35 procent samt i Uppsala län med 34 procent.

Statistiken publiceras i statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev