2019-01-15

Konkurser december 2018

Under december 2018 försattes 551 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 507 företag i december 2017, en ökning med 9 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 457 personer jämfört med 1 485 personer december 2017.

Antalet konkurser i byggindustrin uppgick till 106 jämfört med 102 och i handeln till 121 jämfört med 120. I tjänste­sektorn försattes 236 företag i konkurs jämfört med 218 företag december 2017, en ökning på 8 procent.

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 176 jämfört med 158 vilket innebar en ökning med 11 procent. I Västra Götalands län försattes 100 företag i konkurs jämfört med 65 under december 2017, en ökning med 54 procent. I Skåne län minskade antalet konkurser med 15 procent och uppgick till 83 företag jämfört med 98 företag december 2017.

Sett över hela året försattes 7 223 företag i konkurs vilket innebar en ökning med 13 procent jämfört med 2017.

Figur 1 Antal företagskonkurser 2009 till 2018

Konkurser december 2018 figur 1

 

Figur 2 Antal företagskonkurser 2010 till 2018, förändring i procent i förhållande till föregående år

Konkurser december 2018 figur 2

Antalet anställda berörda av konkurser uppgick till 19 466 personer, en ökning med 11 procent.

Figur 3 Antal anställda berörda av konkurser 2009 till 2018

Konkurser december 2018 figur 3

 

Figur 4 Antal anställda berörda av konkurser 2010 till 2018, förändring i procent i förhållande till föregående år

Konkurser december 2018 figur 4

Fördelat efter juridisk form uppgick antalet konkurser till 6 086 företag bland aktiebolag, en ökning med 10 procent och bland enskilda näringsidkare till 753 företag, en ökning med 19 procent.

Fördelat efter bransch uppgick antalet konkurser i tillverknings­industrin till 360 företag jämfört med 329 under 2017 (+9 procent). I byggindustrin var antalet konkurser 1 338 (+8 procent). I handeln försattes 1 502 företag i konkurs (+2 procent) och i tjänstesektorn 3 178 företag (+14 procent).

Bland tjänsteföretagen ökade konkurserna med 17 procent inom transport och kommunikation, 681 företag 2018, och med 17 procent inom utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster, 561 företag 2018.

I tillverkningsindustrin berördes 2 109 anställda (+16 procent) av konkurser, i byggindustrin 4 488 anställda (+10 procent) och inom tjänstesektorn 9 186 anställda (+11 procent).

I Stockholms län försattes 2 408 företag i konkurs under 2018 (+ 11 procent), i Västra Götalands län 1 057 företag (+22 procent) och i Skåne län 1 023 företag (+4 procent).

Antalet anställda berörda av konkurser ökade med 11 procent i Stockholms län och uppgick under 2018 till 6 151 personer. I Västra Götalands län berördes 2 657 anställda (+27 procent) och i Skåne län 2 789 anställda (+22 procent) av konkurser.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.