2019-02-15

Konkurser januari 2019

Under januari 2019 försattes 597 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 530 företag i januari 2018, en ökning med 13 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 684 personer jämfört med 1 915 personer januari 2018.

Figur 1 Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

Konkurser december 2018 figur 3

 Figur 2 Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Konkurser december 2018 figur 3

Antalet konkurser i byggindustrin uppgick till 118 jämfört med 111 och i handeln till 142 jämfört med 120, en ökning med 18 procent. Inom finans-, fastighets- och företagstjänster försattes 104 företag i konkurs jämfört 98. Konkurserna inom hotell och restaurang ökade med 43 procent.

Konkurser efter storlek på företaget

Antalet konkurser ökade med 24 procent i företag utan anställda. Hälften av de 597 företag som gick i konkurs saknade anställda och 32 procent hade 1 till 4 anställda. Ett företag med fler än 50 anställda gick i konkurs.

Figur 3 Konkurser efter storlek. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år

Konkurser december 2018 figur 4

Konkurser efter län

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 214 jämfört med 162 vilket innebar en ökning med 32 procent. I Västra Götalands län försattes 71 företag i konkurs jämfört med 82 under januari 2018. I Skåne län försattes 85 företag i konkurs jämfört 74 företag.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev