2019-04-15

Konkurser mars 2019

Under mars 2019 försattes 614 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 556 företag i mars 2018, en ökning med 10 procent. Antalet konkurser bland aktiebolag ökade med 1 procent. Under januari till mars ökade konkurserna med 13 procent medräknat enskilda näringsidkare. Antalet anställda i företagen uppgick i mars till 1 746 personer, en ökning med 12 procent.

Figur 1 Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

Konkurser december 2018 figur 3

 Figur 2 Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Konkurser december 2018 figur 3

Ökning av konkurser inom Tillverkning

Antalet konkurser inom Tillverkning och dylikt uppgick under mars 2019 till 45 jämfört med 28 i mars 2018, en ökning med 61 procent. Sett över perioden januari till mars ökade konkurserna med 25 procent inom branschen.

Konkurserna minskade bland företag med 5 till 9 anställda

Antalet konkurser minskade med 25 procent bland företag med 5 till 9 anställda medan konkurserna ökade med 17 procent i företag utan anställda och med 12 procent i företag med 1 till 4 anställda. Drygt hälften av de 614 företag som gick i konkurs saknade anställda och 34 procent hade 1 till 4 anställda. Fyra företag med fler än 50 anställda försattes i konkurs.

Figur 3 Konkurser efter storlek, antal anställda, mars 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år

Konkurser december 2018 figur 4

Företagskonkurserna ökade i Stockholms län

I Stockholms län uppgick antalet företagskonkurser till 197 vilket innebar en ökning med 22 procent medan antalet konkurser var praktiskt taget oförändrade i Västra Götalands- och Skåne län.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev