2019-05-15

Konkurser april 2019

Under april 2019 försattes 667 företag i konkurs jämfört med 702 företag i april 2018, en minskning med 5 procent. Under januari till april ökade antalet konkurser med 7 procent. Antalet anställda i företagen uppgick i april till 2 166 personer, en ökning med 31 procent jämfört med april 2018.

Figur 1 Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

Konkurser december 2018 figur 3

 Figur 2 Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Konkurser december 2018 figur 3

Ökning av konkurser inom Transport och kommunikation

Antalet konkurser inom Transport och kommunikation uppgick under april 2019 till 66 företag, en ökning med 61 procent. Sett över perioden januari till april ökade konkurserna med 20 procent inom branschen.

Konkurserna minskade bland företag utan anställda

Antalet konkurser minskade med 19 procent bland företag utan anställda men ökade bland övriga företag. Fyra företag med fler än 50 anställda försattes i konkurs.

Figur 3 Konkurser efter storlek, april 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år

Konkurser december 2018 figur 4

Konkurserna minskade i Västra Götalands- och Skåne län

Konkurserna minskade med 12 procent i Västra Götalands län under april och med 24 procent i Skåne län. I Stockholms län var antalet konkurser praktiskt taget oförändrat.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev