2019-06-17

Konkurser maj 2019

Under maj 2019 försattes 633 företag i konkurs jämfört med 693 företag i maj 2018, en minskning med 9 procent. Under januari till maj ökade antalet konkurser med 4 procent. Antalet anställda i företagen uppgick i maj till 2 231 personer, en ökning med 23 procent jämfört med maj 2018.

Figur 1 Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

 Figur 2 Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Ökning av konkurser inom Handel

Antalet konkurser inom Handeln uppgick under maj 2019 till 147 företag, en ökning med 10 procent. Sett över perioden januari till maj ökade konkurserna med 6 procent inom branschen. Konkurserna minskade bland de minsta företagen. Antalet konkurser minskade med 22 procent bland företag utan anställda och med 11 procent bland företag med 1 till 4 anställda. Fyra företag med fler än 50 anställda försattes i konkurs.

Konkurserna minskade bland de minsta företagen

Antalet konkurser minskade med 22 procent bland företag utan anställda och med 11 procent bland företag med 1 till 4 anställda. Fyra företag med fler än 50 anställda försattes i konkurs.

Figur 3 Konkurser efter storlek, maj 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år.

Konkurserna minskade i Västra Götalands- och Skåne län

Konkurserna minskade med 36 procent i Västra Götalands län under maj och med 13 procent i Skåne län. I Stockholms län ökade konkurserna med 14 procent.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev