2019-07-15

Konkurser juni 2019

Under juni 2019 försattes 664 företag i konkurs jämfört med 690 företag i juni 2018, en minskning med 4 procent. Under januari till juni ökade antalet konkurser med 2 procent. Antalet anställda i företagen uppgick i juni till 1 704 personer, en minskning med 5 procent jämfört med juni 2018.

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Ökning av konkurser inom Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga tjänster

Antalet konkurser inom Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga tjänster uppgick under juni 2019 till 59 företag, en ökning med 48 procent. Konkurserna minskade med 13 procent inom Finans-, fastighets- och företagstjänster.

Konkurserna minskade bland företag utan anställda

Antalet konkurser minskade med 11 procent bland företag utan anställda och ökade bland företag med 5 till 9 anställda, 65 företag juni 2019 jämfört med 42 företag juni 2018. Två företag med fler än 50 anställda försattes i konkurs.

Konkurser efter antal anställda, juni 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år


Konkurser efter antal anställda, juni 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år

Konkurserna minskade i Västra Götalands- och Skåne län

Konkurserna minskade med 36 procent i Västra Götalands län under maj och med 13 procent i Skåne län. I Stockholms län ökade konkurserna med 14 procent.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev