2019-08-15

Konkurser juli 2019

Under juli 2019 försattes 514 företag i konkurs jämfört med 617 företag i juli 2018, en minskning med 17 procent. Under januari till juli ökade antalet konkurser med 1 procent. Antalet anställda i företagen uppgick i juli till 1 572 personer, en minskning med 4 procent jämfört med juli 2018.

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs


Figur 1 Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

 Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Ökning av konkurser inom Bygg och anläggning

Antalet konkurser inom Bygg och anläggning ökade med 11 procent. Konkurserna ökade med 2 procent inom Finans-, fastighets- och företagstjänster. Inom övriga branschgrupper minskade antalet konkurser under juli månad. Sett över perioden januari till juli ökade konkurserna med 15 procent inom Utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga tjänster.

Konkurserna minskade bland företag utan anställda

Antalet konkurser minskade med 23 procent bland företag utan anställda och med 13 procent bland företag med 1 till 4 anställda. Tre företag med fler än 50 anställda försattes i konkurs.

Konkurser efter antal anställda, juli 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående årFigur 3 Konkurser efter antal anställda, juli 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år

Konkurserna minskade i Skåne län

Antalet företagskonkurser minskade med 31 procent i Skåne län under juli. Konkurserna minskade med 23 procent i Stockholms län och med 10 procent i Västra Götalands län.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev