2019-09-16

Konkurser augusti 2019

Under augusti 2019 försattes 461 företag i konkurs jämfört med 506 företag i augusti 2018, en minskning med 9 procent. Under januari till augusti var antalet konkurser så gott som oförändrat, 4 783 konkurser 2019 jämfört med 4 769 motsvarande period 2018. Antalet anställda i företagen uppgick i augusti till 1 534 personer, en ökning med 12 procent jämfört med augusti 2018.

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

konkurser augusti 2019 1

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år


konkurser augusti 2019 2

Ökning av konkurser inom Finans-, fastighets- och företagstjänster

Antalet konkurser inom Bygg och anläggning minskade med 9 procent medan konkurserna ökade med 19 procent inom Finans-, fastighets- och företagstjänster. Sett över perioden januari till augusti ökade konkurserna med 13 procent inom Utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga tjänster.

Konkurserna minskade bland företag utan anställda

Konkurserna minskade med 21 procent bland företag utan anställda och med 3 procent bland företag med 1 till 4 anställda. Två företag med fler än 50 anställda försattes i konkurs.

Figur 3 Konkurser efter antal anställda, augusti 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år

Konkurserna minskade i Skåne och Västra Götalands län

Antalet företagskonkurser minskade med 18 procent i Skåne län och med 16 procent i Västra Götalands län under augusti, medan konkurserna ökade med 2 procent i Stockholms län.

Försiktighet bör iakttas vid tolkning av stora procentuella förändringar baserade på antalsmässigt få konkurser


Konkurser efter antal anställda, augusti 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år

konkurser 2019 augusti 3
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev