2019-11-15

Konkurser oktober 2019

I oktober 2019 försattes 781 företag i konkurs jämfört med 657 företag i oktober 2018, en ökning med 19 procent. Under januari till oktober ökade konkurserna med 4 procent jämfört med motsvarande period 2018. Under oktober månad uppgick antalet anställda i företagen till 3 001 personer. I oktober 2018 uppgick antalet anställda till 1 679 personer.

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

konkurser augusti 2019 1

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

konkurser augusti 2019 2

En väsentlig del av ökningen av antal anställda gäller reseverksamhet vilken klassificeras som företagstjänster.

Ökning av konkurser inom Finans-, fastighets- och företagstjänster

Inom Finans-, fastighets- och företagstjänster ökade konkurserna med 37 procent. Antalet konkurser inom Handel och service motorfordon ökade med 21 procent.

Sett över perioden januari till oktober ökade konkurserna med 8 procent inom Finans-, fastighets- och företagstjänster

Konkurserna ökade bland större företag

Konkurserna ökade med 73 procent bland företag med 20 till 49 anställda och uppgick i oktober till 19 företag jämfört 11 företag i oktober 2018. Nio företag med fler än 50 anställda försattes i konkurs jämfört med två företag i oktober 2018.

Konkurser efter antal anställda, augusti 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år

konkurser 2019 augusti 3

Ökningar i Skåne och Västra Götalands län

Under oktober ökade antalet företagskonkurser med 46 procent i Skåne län och med 40 procent i Västra Götalands län. I Stockholms län ökade konkurserna med 17 procent.

Under januari till oktober ökade antalet konkurser med 10 procent i Stockholms län och med 1 procent i Västra Götalands län. I Skåne län ökade konkurserna med 5 procent under perioden.


Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev