2019-12-16

Konkurser november 2019

I november 2019 försattes 656 företag i konkurs jämfört med 720 företag i november 2018, en minskning med 9 procent. Under januari till november 2019 ökade konkurserna med 2 procent jämfört med motsvarande period 2018. Under november månad uppgick antalet anställda i företagen till 1 750 personer jämfört med 1 673 personer november 2018.

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

konkurser augusti 2019 1

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

konkurser augusti 2019 2

Ökning av konkurser inom Finans-, fastighets- och företagstjänster samt Bygg och anläggning

Inom Finans-, fastighets- och företagstjänster ökade konkurserna med 24 procent. Antalet konkurser inom Bygg och anläggning ökade med 14 procent.

Under perioden januari till november ökade konkurserna med 10 procent inom Finans-, fastighets- och företagstjänster och med 2 procent i Bygg och anläggning.

Konkurserna minskade bland företag utan anställda

Konkurserna minskade med 16 procent bland företag utan anställda och uppgick i november till 343 företag jämfört 410 företag i november 2018. Fem företag med fler än 50 anställda försattes i konkurs jämfört med tre företag i november 2018.

Konkurser efter antal anställda, augusti 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år

konkurser 2019 augusti 3

Ökning i Stockholms län, minskningar i Västra Götalands och Skåne län

Under november ökade antalet företagskonkurser med 15 procent i Stockholms län. I Västra Götalands län minskade konkurserna med 22 procent och i Skåne län med 16 procent.

Under januari till november ökade antalet konkurser med 10 procent i Stockholms län medan konkurserna minskade med 2 procent i Västra Götalands län. I Skåne län ökade konkurserna med 2 procent under perioden.


Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev