2020-01-15

Konkurser december 2019

I december 2019 försattes 529 företag i konkurs jämfört med 551 företag i december 2018, en minskning med 4 procent. Under 2019 ökade konkurserna med 2 procent jämfört med 2018. Under december månad uppgick antalet anställda i företagen till 1 869 personer jämfört med 1 457 personer december 2018. Under hela året uppgick antalet anställda till 22 725 personer jämfört med 19 466 personer år 2018, en ökning med 17 procent.

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

konkurser augusti 2019 1

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

konkurser augusti 2019 2

Ökning av konkurser inom Hotell och restaurang

Inom Hotell och restaurang ökade konkurserna med 50 procent under december månad. Under 2018 ökade konkurserna med 5 procent inom Hotell och restaurang.

Konkurserna minskade bland företag utan anställda

Konkurserna minskade med 14 procent bland företag utan anställda och uppgick i december till 262 företag jämfört 304 företag i december 2018. Sex företag med fler än 50 anställda försattes i konkurs jämfört med tre företag i december 2018.

Konkurser efter antal anställda, december 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

konkurser 2019 augusti 3

Ökningar i Stockholms län och Skåne län, minskning i Västra Götalands län

Under december ökade antalet företagskonkurser med 6 procent i Stockholms län och med 11 procent i Skåne län. I Västra Götalands län minskade konkurserna med 34 procent.

Under 2019 ökade antalet konkurser med 10 procent i Stockholms län och med 3 procent i Skåne län. I Västra Götalands län minskade konkurserna med 5 procent under året.Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev