2020-02-14

Konkurser januari 2020

I januari 2020 försattes 625 företag i konkurs jämfört med 597 företag i januari 2019, en ökning med 5 procent. Antalet anställda i företagen var 2 095 personer jämfört med 1 684 personer januari 2019, vilket innebar en ökning med 24 procent.

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

konkurser augusti 2019 1

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

konkurser augusti 2019 2

Konkurserna minskade i handeln och ökade i finans-, fastighets- och företagstjänster

Inom handel och service motorfordon minskade konkurserna med 20 procent under januari månad medan konkurserna ökade med 20 procent i finans-, fastighets- och företagstjänster. Antalet anställda ökade dock med 18 procent i handeln. Inom bygg och anläggning ökade antalet anställda med 48 procent och antalet företag med 4 procent.

Konkurserna ökade bland företag med 1 till 4 anställda

Konkurserna ökade med 15 procent i företag med 1 till 4 anställda. Bland företag utan anställda var antalet konkurser oförändrade. Ett företag med 50 eller fler anställda försattes i konkurs, oförändrat jämfört med januari 2019.

Konkurser efter antal anställda, januari 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

konkurser 2019 augusti 3

Ökningar i Skåne- och Västra Götalands län

Under januari ökade antalet konkurser med 16 procent i Skåne län och med 23 procent i Västra Götalands län. I Stockholms län minskade konkurserna med 4 procent. Antalet anställda berörda av konkurser ökade dock med 56 procent i Stockholms län. Ökningen gällde enstaka företag inom handeln.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev